bra länkar

Det finns många bra immunologiresurser på nätet som underlättar i den kliniska vardagen. Här har jag samlat sidor som jag använder regelbundet och fler kommer att läggas till allt eftersom.

Allergen Encyclopedia: Företaget bakom de vanligaste instrumenten för allergianalyser har upprättat en databas med tillgängliga tester och kliniskt användbar information.

ANA patterns: Arbetsgruppen International Consensus on ANA Patterns (ICAP) har en sida med aktuell nomenklatur och ett bildbibliotek.

IPD-IMGT/HLA: En databas med aktuell info om HLA-nomenklatur, allelsekvenser, och en del bra online-verktyg.

OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man är en katalog med information om gener, ärftliga sjukdomar, och kopplingen mellan dessa.

Riktlinjer för utredning, diagnostik, och behandling av immunbrister: Sveriges Läkares Intresseförening för Primär Immunbrist (SLIPI) ger regelbundet ut denna mycket läsvärda och användbara samling med riktlinjer.