Kategorier
analyser ZnT8-ak

ZnT8-antikroppar

ZnT8-antikroppar är riktade mot Zinc Transporter 8 och beskrevs 2007. de är det senaste tillskottet bland de fyra autoantikropparna som används mest för att ställa diagnosen typ 1 diabetes. I en diabeteskohort som betraktades som seronegativ (inga autoantikroppar mot insulin, GAD, eller IA-2) visade sig 26% ha ZnT8-ak.

ZnT8 är ett zink/väte-antiport-protein som pumpar zink till extracellulärrummet eller in i intracellulära vesikler. ZnT8 uttrycks främst i pankreas betaceller (liksom övriga av de fyra nämnda autoantigenen) och liksom IA-2 i insulin-innehållande granula. Det finns sällsynta genetiska varianter i ZnT8 som ökar insulin-sekretion och minskar risken att utveckla typ 2 diabetes.

Det finns visst stöd för användandet av anti-ZnT8 som en prognostisk markör där höga nivåer möjligen korrelerar med snabbare reduktion av insulin-sekretionen.

Liksom anti-IA-2 är anti-ZnT8 sällan den första autoantikroppen som utvecklas i den prekliniska fasen av typ 1 diabetes och de detekteras oftast vid något senare sjukdomsdebut. Djurmodeller har visat att ZnT8-specifika T-celler endast orsakar sjukdom om insulin-autoimmunitet redan föreligger. Jämfört med anti-GAD och anti-IA-2 försvinner anti-ZnT8 snabbare efter diagnosen.

Guldstandard för att detektera anti-ZnT8, liksom övriga diabetes-associerade autoantikroppar, är radioimmunoassay (RIA). Men för att undvika radioaktiva reagenser använder många laboratorier andra metoder, t.ex. ELISA.

Litteratur

Williams CL, Long AE. What has zinc transporter 8 autoimmunity taught us about type 1 diabetes? Diabetologia. 2019 Nov;62(11):1969-1976. doi: 10.1007/s00125-019-04975-x