Kategorier
analyser SLA/LP-ak

SLA/LP-antikroppar

Soluble liver antigen (SLA) och liver pancreas (LP) har visat sig vara samma antigen och kallas nu SLA/LP. SLA/LP-antikroppar är den mest specifika serologiska markören för autoimmun hepatit (AIH). Sensitiviteten är dock relativt låg, 10-50%. Den stora spridningen beror att olika metoder har använts i litteraturen.

Autoantikropparna är riktade mot ett tRNA-protein-komplex och binder konformationella epitoper. En studie som har använt känslig radioligand assay med konformationella epitoper har angett sensitiviteten för både AIH typ 1 och typ 2 till cirka 60% och sensitiviteten för autoimmun skleroserande kolangit (ASC) till cirka 40%. I kliniska tester används dock oftast linjära epitoper då detta är mindre arbetskrävande men detta resulterar i lägre sensitivitet.

Anti-SLA/LP går att detektera med t.ex. immunoblot eller ELISA (alltså linjära epitoper) men går inte att detektera med IIF till skillnad från de vanligare autoantikropparna associerade med leversjukdomar (mitokondrie, glatt muskel, LKM-1).

Litteratur

Terziroli Beretta-Piccoli B, et al. The clinical usage and definition of autoantibodies in immune-mediated liver disease: A comprehensive overview. J Autoimmun. 2018 Dec;95:144-158. doi: 10.1016/j.jaut.2018.10.004

Ma Y, et al. Antibodies to conformational epitopes of soluble liver antigen define a severe form of autoimmune liver disease. Hepatology. 2002 Mar;35(3):658-64. doi: 10.1053/jhep.2002.32092