Kategorier
diagnoser reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Av okänd anledning angriper immunsystemet kroppens leder vid reumatoid artrit (RA). Det är ledkapselns inre lager, membrana synovialis, som angrips först och synovit är sjukdomens viktigaste kännetecken. Man har observerat att T-celler infiltrerar synovialmembranet tidigt under sjukdomsutvecklingen och har antagit att de är specifikt riktade mot ett autoantigen som ännu är okänt. T-cellerna sätter igång en kronisk autoimmun reaktion som skadar även brosk och underliggande ben. Via cytokiner och prostaglandiner sprids inflammationen och påverkar diffust resten av kroppen. Denna systemiska inflammation tros påtagligt öka risken för andra sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom.

Att identifiera autoantikroppar mot citrullinerade proteiner (anti-CCP) eller autoantikroppar mot IgG-antikroppar, s.k. reumatoid faktor (RF), möjliggör tidigare RA-diagnos och tidigare behandling. Det har visat sig vara mycket viktigt för den fortsatt prognosen att komma in med adekvat behandling tidigt. Utvecklingen rör sig mot att försöka identifiera dessa patienter ännu tidigare vilket ställer höga krav på dessa analysers pålitlighet.

Förutom anti-CCP går det ofta även att detektera autoantikroppar mot andra typer av post-translationellt modifierade proteiner såsom karbamylerade och acetylerade proteiner. Dessa analyser finns ännu inte i klinisk rutin eftersom det är oklart i nuläget vad den informationen skulle tillföra.

Anti-CCP tycks uppträda först av de autoantikroppar som är kopplade till RA och representera troligtvis den första bristen i immunologisk tolerans vid utvecklingen av anti-CCP-positiv RA. Anti-CCP-negativ RA verkar ha en något annorlunda sjukdomsbild och mindre är känt om de underliggande sjukdomsmekanismerna.

Litteratur

van Delft MAM, Huizinga TWJ. An overview of autoantibodies in rheumatoid arthritis. J Autoimmun. 2020 Jun;110:102392. doi: 10.1016/j.jaut.2019

Scherer HU, Häupl T, Burmester GR. The etiology of rheumatoid arthritis. J Autoimmun. 2020 Jun;110:102400. doi: 10.1016/j.jaut.2019.102400

Bartels CM, et al. Changing trends in serious extra-articular manifestations of rheumatoid arthritis among United State veterans over 20 years. Rheumatology (Oxford). 2010 Sep;49(9):1670 – 5. doi: 10.1093/rheumatology/keq135

Figus FA, et al. Rheumatoid arthritis: Extra-articular manifestations and comorbidities. Autoimmun Rev. 2021 Apr;20(4):102776. doi: 10.1016/j.autrev.2021.102776