Kategorier
Tr-antikroppar

Tr-antikroppar

Tr-antikroppar är mycket specifikt kopplade till det syndromet paraneoplastisk cerebellär degeneration, även om undantag finns beskrivna till exempel enstaka fall av limbisk encefalit. En underliggande cancer upptäcks i cirka 90% av fallen av Tr-antikroppsassocierade neurologiska syndrom och då är det i princip alltid Hodgkins lymfom.

Antigenet för Tr-antikroppar är Delta/Notch-like epidermal growth factor-related receptor (DNER) som är en receptor för signalmolekylen Notch. DNER är ett transmembranöst protein men epitopen för Tr-antikropparna befinner sig extracellulärt. Trots den extracellulära epitopen ingår Tr-antikroppar i gruppen onkoneurala antikroppar det vill säga samma grupp som anti-Hu, –Ri, –Yo, som alla har hög cancerassociation och som rutinmässigt detekteras på vävnadssnitt och med lineblot.

Men till skillnad från dessa kan Tr-antikroppar även detekteras med antigen-transfekterade cellinjer, alltså cell-based assay (CBA) och det är dessutom inte ovanligt att Tr-antikroppar detekteras i likvor men ger negativt resultat i serum, det vill säga typiska kännetecken för autoimmuna encefaliter såsom anti-NMDA-receptorencefalit. CBA för Tr-antikroppar finns dock inte kommersiellt tillgängligt.

Det tycks som att Tr-antikroppar inte induceras på grund av uttryck av antigenet i patients cancerceller eftersom DNER inte har inte kunnat detekteras i dessa. Hur Tr-antikroppar uppkommer vid Hodgkins lymfom är inte känt.

Med indirekt immunofluorescens på cerebellumsnitt ger Tr-antikroppar punktformad infärgning av Purkinjecellernas dendriter i stratum moleculare och granulär färgning i Purkinjecellernas cytoplasma. Purkinjecellernas axoner färgas inte. I cerebellum uttrycks DNER specifikt i Purkinjecellers membran och i endosomer.

Litteratur

Peter E, et al. Cerebellar Ataxia With Anti-DNER Antibodies: Outcomes and Immunologic Features. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2022 Aug 8;9(5):e200018. doi: 10.1212/NXI.0000000000200018

Campana IG, Silva GD. Anti-Tr/DNER Antibody-Associated Cerebellar Ataxia: a Systematic Review. Cerebellum. 2022 Dec;21(6):1085-1091. doi: 10.1007/s12311-021-01346-4