Kategorier
analyser neurologi Recoverin-antikroppar

Recoverin-antikroppar

Recoverin-antikroppar var bland de första antikropparna som kopplades till cancer-associerad retinopati (CAR), eller autoimmun retinopati (AR) som det kallas när ingen underliggande cancer har gått att identifiera. Ett flertal olika antikroppar är specifikt kopplade just till CAR/AR och ofta förekommer flera av dessa samtidigt. En studie rapporterade recoverin-antikroppar hos cirka 30% av CAR (Adamus et al). En senare studie rapporterade att recoverin-antikroppar är i hälften av fallen kopplade till bakomliggande cancer (Yang et al). Vanligast är småcellig lungcancer och därefter annan lungcancer, gynekologisk cancer, koloncancer, eller tymom.

Recoverin är ett intracellulärt protein som uttrycks i retinala stavar och tappar. Experiment i djurmodeller talar för att antikropparna är patogena och kan orsaka apoptos av retinala celler. Notera dock att vid småcellig lungcancer utan retinopati har recoverin-antikroppar detekterats i cirka 15% av fallen (Bazhin et al) och är således inte tillräcklig orsak för att näthinnan ska ta skada i människa. På kliniska laboratorier detekteras recoverin-antikroppar vanligtvis med kommersiell lineblot.

Litteratur

Adamus G, Ren G, Weleber RG. Autoantibodies against retinal proteins in paraneoplastic and autoimmune retinopathy. BMC Ophthalmol. 2004 Jun 4;4:5. doi: 10.1186/1471-2415-4-5

Yang S, et al. GCAP1, Rab6, and HSP27: Novel Autoantibody Targets in Cancer-Associated Retinopathy and Autoimmune Retinopathy. Transl Vis Sci Technol. 2016 May 2;5(3):1. doi: 10.1167/tvst.5.3.1

Bazhin AV, et al. Recoverin as a paraneoplastic antigen in lung cancer: the occurrence of anti-recoverin autoantibodies in sera and recoverin in tumors. Lung Cancer. 2004 May;44(2):193-8. doi: 10.1016/j.lungcan.2003.10.006