Kategorier
amfifysin-antikroppar analyser neurologi

Amfifysin-antikroppar

I den största sammanställningen av amfifysin-antikroppsassocierade neurologiska syndrom detekterades en underliggande cancer i 80% av fallen och vanligast var då småcellig lungcancer och därefter bröstcancer.

I likhet med Hu- och CV2-antikroppar är amfifysin-antikroppar kopplade till de neurologiska syndromen encefalomyelit och sensorisk neuropati. Dessutom, I cirka 15% av fallen, manifesteras amfifysin-antikroppar som stiff person syndrome, dock är GAD-antikroppar ett vanligare fynd vid detta neurologiska syndrom.

Vissa skillnader kan dock urskiljas beroende på antikroppsfynd vid stiff persons syndrom som att i närvaro av amfifysin-antikroppar är patienterna något äldre vid insjuknande, har mindre ofta en samtidig systemisk autoimmun sjukdom, och oftare muskelstelhet som är lokaliserad till nacke och armar. Ytterligare en skillnad är att amfifysin tillhör gruppen onkoneurala antikroppar, det vill säga intracellulära antigen som vid neurologiska manifestationer har en underliggande cancer i mer än 70% av fallen och svarar i allmänhet dåligt på immunsuppressiv behandling. GAD-antikroppar är visserligen också riktade mot ett intracellulärt antigen men en underliggande cancer upptäcks enbart i cirka 25% av fallen. I förhållande till övriga onkoneurala antikroppar har det dock föreslagits att amfifysin-antikroppar är kopplat till ett mer gynnsamt svar på immunterapi (Dubey et al).

Amfifysin är ett intracellulärt protein som är viktigt för nervcellers endocytosmaskineri. Det har föreslagits att proteinet emellanåt exponeras på cellytan vilket kan förklara ett eventuellt mer gynnsamt svar på immunhämmande behandling.

Vid indirekt immunofluorescens på cerebellum ses en intensiv färgning i stratum moleculare och en ”GAD-liknande” fläckig färgning i stratum granulare. Till skillnad från GAD-antikroppar ses vid amfifysin-antikroppar ingen infärgning av de Langerhanska cellöarna i pankreas. Serumprov är mer användbart än likvorprov för att detektera amfifysin-antikroppar. För säkrast diagnostik bör antikroppen även bekräftas med lineblot.

Litteratur

Dubey D, et al. Amphiphysin-IgG autoimmune neuropathy: A recognizable clinicopathologic syndrome. Neurology. 2019 Nov 12;93(20):e1873-e1880. doi: 10.1212/WNL.0000000000008472