om

KlinImm.se är en lättillgänglig blogg och samling med information om hur laboratorieanalyser kan användas för att förstå sjukdomar i immunsystemet. Målgruppen är främst sjukvårdspersonal som vill lära sig mer. Innehållet har ett starkt fokus på analyser som är tillgängliga på ett kliniskt rutinlaboratorium, men vissa saker från forskningsfronten som har fångat mitt intresse kommenteras också.

Hannes Lindahl, MD, PhD

Figurer på KlinImm.se är gjorda med BioRender.com.