Kategorier
analyser neurologi Yo-antikroppar

Yo-antikroppar (PCA1)

Yo-antikroppar, även kända som purkinjecell typ 1 (PCA1), är de onkoneurala antikroppar som beskrevs först (1983). När dessa antikroppar påvisas bör man misstänka underliggande bröst- eller ovariecancer. I de sällsynta fall då Yo-antikroppar upptäcks hos män är cancer i övre magtarmkanalen vanligast. Hos enbart tio procent av alla patienter med kliniskt signifikant anti-Yo påvisas ingen underliggande tumör. Det kliniska syndromet som är kopplat till Yo-antikroppar är cerebellär degeneration.

Tidigt rapporterades att antigenet för Yo-antikroppar är proteinet Cerebellar degeneration-related 2 (CDR2). Dock har ett besläktat protein, CDR2-like (CDR2L) senare visat sig vara huvudantigenet. Vissa mycket vanliga kommersiella analyser som bygger på metoden lineblot använder CDR2 som antigen för att påvisa Yo-antikroppar. De identifieras oftast ändå med dessa test eftersom de använder denaturerade (oveckade) proteinsekvenser som detektionsantigen och då binder faktiskt Yo-antikroppar även till CDR2. Dessvärre ses en relativt hög andel falskt positiva resultat och möjligen skulle specificiteten vara högre (mindre falskt positiva resultat) om istället huvudantigenet CDR2L användes för att detektera Yo-antikroppar i kommersiella lineblot-tester (Herdlevær et al).

För att påvisa Yo-antikroppar är indirekt immunofluorescens på cerebellum också en användbar metod. Antikropparna känns igen genom intensiv granulär färgning av purkinjecellernas cytoplasma och dendriter samt cytoplasman i stratum moleculares nervceller. Serumprov anses vara mer tillförlitligt än likvorprov för att detektera Yo-antikroppar. För säkrast diagnostik bör de även bekräftas med lineblot. Svag reaktivitet som enbart syns i lineblot ska tolkas med försiktighet (se resonemang ovan) på grund av relativt hög andel falskt positiva resultat med denna metod (Déchelotte et al).

Litteratur

Herdlevær I, et al. Paraneoplastic Cerebellar Degeneration: The Importance of Including CDR2L as a Diagnostic Marker. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2021 Feb 2;8(2):e963. doi: 10.1212/NXI.0000000000000963

Déchelotte B, et al. Diagnostic yield of commercial immunodots to diagnose paraneoplastic neurologic syndromes. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Mar 13;7(3):e701. doi: 10.1212/NXI.0000000000000701