Kategorier
analyser PCNA-ak

PCNA-antikroppar

Autoantikroppar mot proliferating cell nuclear antigen (PCNA) detekteras endast hos 1-10% av alla SLE-patienter. Tidigare ansågs PCNA-antikroppar ha hög specificitet för SLE men detta är nu mer ifrågasatt. De är med andra ord ganska ovanliga men när de ses har de relativt högt positivt prediktivt värde för SLE.

Anti-PCNA ger ett karaktäristiskt ANA-mönster på HEp-2-celler, där en kornig fluorescens ses i celler som befinner sig i S-fas och G2-fas men negativ fluorescens i celler som befinner sig i G1-fas. Antigenet är en del av ett protein som är inblandat i DNA-replikation/reparation vars uttryck varierar under cellcykeln.

Steroidbehandling gör ofta dessa antikroppar odetekterbara.

Litteratur

Mahler M, et al. The clinical significance of autoantibodies to the proliferating cell nuclear antigen (PCNA). Autoimmun Rev. 2012 Aug;11(10):771-5. doi: 10.1016/j.autrev.2012.02.012