Kategorier
analyser TSH-receptor-ak

TSH-receptor-antikroppar

Antikroppar mot receptorn för tyreoideastimulerande hormon (TSH-receptor) är en av de tre etablerade autoantikropparna kopplade till autoimmun sköldkörtelsjukdom. De övriga två är riktade mot tyreoperoxidas (TPO) och tyreoglobulin (Tg).

TSH-receptor-ak kallas i Sverige ofta TRAK, eller tyreoideareceptor-antikroppar. Dessa autoantikroppar binder till receptorn och aktiverar den på ett liknande sätt som TSH gör. Det leder till en onaturligt hög aktivering av sköldkörteln och för mycket sköldkörtelhormon bildas vilket yttrar sig kliniskt som Graves sjukdom. Icke-funktionella (neutrala) och till och med blockerande TSH-receptor-ak förekommer men är troligen sällsynta. Det har rapporterats fall där enskilda patienter har övergått från dominans av stimulerande anti-TSH-receptor till blockerande dito, eller vice versa (McLachlan et al, 2013).

Generellt kan sägas att TSH-receptor-ak uppvisar mycket lite epitope spreading, d.v.s. de specifika epitoper som en patients autoantikroppar binder till på respektive protein är relativt stabila övertid.

Litteratur

McLachlan SM, Rapoport B. Breaking tolerance to thyroid antigens: changing concepts in thyroid autoimmunity. Endocr Rev. 2014 Feb;35(1):59-105. doi: 10.1210/er.2013-1055

McLachlan SM, Rapoport B. Thyrotropin-blocking autoantibodies and thyroid-stimulating autoantibodies: potential mechanisms involved in the pendulum swinging from hypothyroidism to hyperthyroidism or vice versa. Thyroid. 2013 Jan;23(1):14-24. doi: 10.1089/thy.2012.0374