Kategorier
analyser histon-ak

Histon-antikroppar

Histon-antikroppar är främst av intresse på grund av att det har rapporterats att nära 100% av alla med läkemedelsinducerad SLE har dessa autoantikroppar.

Histon-ak är specifikt riktade mot histonproteinerna H2A och H2B. Dock är specificiteten betydligt sämre, så de kan främst användas för att utesluta diagnosen läkemedelsinducerad SLE, eller i alla fall göra den betydligt mindre trolig. Seroprevalensen hos oselekterade SLE-patienter är cirka 60-70% och antikroppsnivåer är inte korrelerade till sjukdomsaktivitet. Det är inte många kliniska laboratorier i Sverige som analyserar dessa antikroppar eftersom kvaliteten på tillgängliga kommersiella tester är låg.

Litteratur

Irure-Ventura J, López-Hoyos M. Disease criteria of systemic lupus erythematosus (SLE); the potential role of non-criteria autoantibodies. J Transl Autoimmun. 2022 Jan 11;5:100143. doi: 10.1016/j.jtauto.2022.100143