Kategorier
analyser glatt muskel-ak

Glatt muskel-antikroppar

Glatt muskel-antikroppar (SMA) är främst en markör för autoimmun hepatit (AIH) typ 1 samt den besläktade  pediatriska varianten autoimmun skleroserande kolangit.

glatt muskel-antikroppar vid indirekt immunofluorescens
Glatt muskel-antikroppar vid indirekt immunofluorescens ger (1) cytoplasmatisk fluorescens på HEp-2-celler (2) fluorescens i kärl, glomeruli, och tubuli i njursnitt samt (3) fluorescens i muskellager i magsäcken. Bild: Hannes Lindahl

Indirekt immunofluorescens (IIF) med en panel för leversjukdomar (råttvävnad som inkluderar lever, njure, och magsäck) används oftast och är det mest känsliga testet. SMA ger reaktivitet i muskellagret i kärl, glomeruli, och tubuli (se bild). Det minst specifika mönstret för AIH typ 1 är reaktivitet enbart i kärl (mönstret kallas V), följt av kärl och glomeruli (VG), och slutligen det mest specifika mönstret där även tubuli lyser upp (VGT).

Specificiteten för detta test generellt är inte hög men det fullständiga mönstret (VGT) och/eller höga titrar är oftare kopplat till sjukdom (AIH typ 1). V-mönstret av SMA ses även vid ett flertal andra diagnoser såsom primär biliär kolangit (PBC), maligniteter, och virusinfektioner. V-mönstret har i dessa situationer sannolikt en annan specificitet än VGT-mönstret. Av den anledning är V-, VG-, eller VGT-mönster värdefull information när positivt resultat för SMA svaras ut.

VGT-mönstret korrelerar tämligen väl med och utgörs kanske av autoantikroppar riktade mot filamentöst aktin. Autoantikroppar mot filamentöst aktin kan även testas med IIF om man använder en glatt muskel-cellinje (VSM47), ELISA, eller immunoblot, men de två sistnämnda har vid jämförelse haft sämre specificitet (Villalta et al).

Litteratur

Terziroli Beretta-Piccoli B, et al. The clinical usage and definition of autoantibodies in immune-mediated liver disease: A comprehensive overview. J Autoimmun. 2018 Dec;95:144-158. doi: 10.1016/j.jaut.2018.10.004

Villalta D, et al. Diagnostic accuracy of four different immunological methods for the detection of anti-F-actin autoantibodies in type 1 autoimmune hepatitis and other liver-related disorders. Autoimmunity. 2008 Feb;41(1):105-10. doi: 10.1080/08916930701619896