Kategorier
analyser IA-2-ak

IA-2-antikroppar

IA-2-antikroppar är tillsammans med anti-GAD de viktigaste serologiska markörerna för autoimmun diabetes. Autoantikroppar riktade mot de Langerhanska cellöarna i bukspottskörteln, Islet cell antibodies (ICA), identifierades i blodprover från diabetespatienter på 1970-talet med indirekt immunofluorescens. Detta gav starkt stöd åt hypotesen att det finns autoimmuna former av diabetes.

Med tiden har det visat sig att ICA reagerar med mer än ett autoantigen i de Langerhanska cellöarnas betaceller. Insulin-autoantikroppar var den första betacellsspecifika (förutom tymus, där insulin också uttrycks) autoantikroppen som identifierades. På 1990-talet karaktäriserades ett annat autoantigen som sedan kom att kallas islet antigen 2 (IA-2). Antikroppar med det separata antigenet IA-2β förekommer också men utvecklas troligtvis genom s.k. epitope spreading efter IA-2-ak. Båda ingår i familjen tyrosinfosfataser och är transmembranära signaleringsmolekyler som tros påverka insulinsekretion men antikropparna binder enbart intracellulära epitoper. Upp till 80% av nydiagnostiserade har IA-2-ak.

Liksom för övriga etablerade diabetes-associerade autoantigen (GAD, Insulin, ZnT8) används anti-IA-2 i första hand när diagnosen ska ställas. Men de har även andra möjliga tillämpningar:

  • för att förutspå insjuknande (främst hos individer med hög typ 1 diabetes-risk)
  • som prognostisk markör efter pankreas- eller pankreasö-transplantationer
  • som surrogatmarkör för behandlingseffekt vid experimentella terapier för diabetesprevention

Anti-IA-2 är sällan den första autoantikroppen som utvecklas hos en typ 1 diabetiker, det brukar istället vara antikroppar mot insulin och/eller GAD.

Anti-IA-2 är associerat med HLA-haplotypen DR4-DQB1*0302.

Litteratur

Lampasona V, Liberati D. Islet Autoantibodies. Curr Diab Rep. 2016 Jun;16(6):53. doi: 10.1007/s11892-016-0738-2

Bonifacio E, Achenbach P. Birth and coming of age of islet autoantibodies. Clin Exp Immunol. 2019 Dec;198(3):294-305. doi: 10.1111/cei.13360

Lernmark Å. Etiology of Autoimmune Islet Disease: Timing Is Everything. Diabetes. 2021 Jul;70(7):1431-1439. doi: 10.2337/dbi18-0034