Kategorier
autoimmun gastrit diagnoser

Autoimmun gastrit

Vid autoimmun gastrit (AIG) skadas magsäckens parietalceller, som har som uppgift att bilda saltsyra och den viktiga bärarmolekylen för vitamin B12, intrinsic factor. Dessa celler finns i corpus och fundus, alltså nästan överallt i magsäcken förutom i ett område i nedre delen (antrum och pylorus). Med tiden leder AIG till atrofisk gastrit. Atrofisk gastrit orsakad av AIG kännetecknas av att antrum är opåverkad till skillnad från atrofisk gastrit av andra orsaker, t.ex. Helicobacter pylori.

AIG beskrevs på 60-talet efter upptäckterna av autoantikroppar mot parietalceller och autoantikroppar mot intrinsic factor. Destruktionen av parietalcellerna är dock sannolikt medierad av CD8 T-celler via FasL/Fas-inducerad apoptos samt cytotoxicitet via granzym. Att sjukdomen inte drivs av patogena antikroppar stöds dels av att AIG utan dessa autoantikroppar förekommer men i ännu större grad av att patienter med variabel immunbrist (common variable immunodeficiency, CVID) med ingen eller mycket begränsad IgG-syntes ganska ofta utvecklar AIG.

Förlust av parietalceller leder till ökat pH i magsäcken, försämrad järnabsorption ledande till järnbristanemi, och försämrat upptag av B12 ledande till makrocytär megaloblastisk anemi som i detta sammanhang kallas perniciös anemi. Hos vissa patienter dominerar järnbristanemi med mikrocytär anemi och hos andra B12-bristanemi.

Litteratur

Shah SC, et al. AGA Clinical Practice Update on the Diagnosis and Management of Atrophic Gastritis: Expert Review. Gastroenterology. 2021 Oct;161(4):1325-1332.e7. doi: 10.1053/j.gastro.2021.06.078.

Lenti MV, et al. Autoimmune gastritis. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jul 9;6(1):56. doi: 10.1038/s41572-020-0187-8