Kategorier
analyser sCD25

sCD25

IL-2 fick ursprungligen namnet T cell growth factor på grund av dess viktiga roll som tillväxtfaktor för T-celler. När T-celler aktiveras sker många förändringar på cellytan, bl.a. ökar mängden av IL-2-receptorns alfa-kedja (heter också CD25), som tillsammans med en beta- och en gamma-kedja bildar en variant av IL-2 receptorn med högre affinitet för IL-2. I samma stund börjar CD25 klyvas från dessa receptorer och lösligt CD25 (sCD25) kan därför analyseras som ett mått på T-cellsaktivering.

Sedan 2004 ingår sCD25 i diagnoskriterierna för hemofagocytisk lymfohistiocytos (HLH) och blev i och med detta den första cytokin/cytokinreceptor-molekylen att ingå i etablerade diagnoskriterier.

Ökade nivåer av sCD25 ses vid sjukdomar med kraftig T-cellsaktivering såsom: systemiska autoimmuna sjukdomar (SLE, RA, SS, myosit), hematologiska maligniteter (särskilt T-cellsleukemi/lymfom), och organavstötning. Vid Sjögrens syndrom kan t.ex. stegrat sCD25 indikera progression med manifestationer i organ utöver tår- och spottkörtlar. Många studier har visat att sCD25 speglar sjukdomsaktivitet och att sjunkande nivåer korrelerar med gott svar på behandling vid diverse sjukdomar.

Som parentes kan nämnas att en annan markör som är central vid diagnostiken av HLH är ferritin, som istället speglar makrofagaktivering. Makrofager och T-celler är dock tätt sammanlänkade och en cytokin som följer sCD25 tämligen väl är IFNγ som också är mycket viktig för makrofagers aktivering.

Litteratur

Lin M, et al. Clinical utility of soluble interleukin-2 receptor in hemophagocytic syndromes: a systematic scoping review. Ann Hematol. 2017 Aug;96(8):1241-1251. doi: 10.1007/s00277-017-2993-y

Damoiseaux J. The IL-2 – IL-2 receptor pathway in health and disease: The role of the soluble IL-2 receptor. Clin Immunol. 2020 Sep;218:108515. doi: 10.1016/j.clim.2020.108515

Ou W, et al. Clinical significance of cerebrospinal fluid soluble CD25 in pediatric hemophagocytic lymphohistiocytosis with central nervous system involvement. Pediatr Blood Cancer. 2022 Aug;69(8):e29712. doi: 10.1002/pbc.29712